Announcements‎ > ‎

PENGAMBILAN BARU APRIL 2011 SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA

posted Feb 24, 2011, 6:38 PM by xelfact admin
NAMA PROGRAM: PROGRAM PEGAWAI KERJA AKAUN / AUDIT

SKM: LEVEL 2 & 3

TEMPOH LATIHAN:18 BULAN

PEMBIAYAAN: MELALUI TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN JABATAN KEMAHIRAN MALAYSIA

SYARAT PENGAMBILAN: TAMAT TINGKATAN 5
Comments